Categories: General
      Date: Aug 13, 2021
     Title: Nieuwe bundel over modern-religieuze kunst.
Eind september is bij W-Books een belangrijke bundel verschenen over de ontwikkeling van de modern-religieuze kunst en architectuur in Nederland.

De bundel is getiteld Uit het keurslijf; het boek telt 14 artikelen en verschijnt bij gelegenheid van de pensionering van Jos Pouls. De bundel is geschreven door 13 auteurs. Een heel scala aan onderwerpen uit de periode 1918 tot 1971 passeert de revue. In alle bijdragen staat nadrukkelijk het spanningsveld centraal tussen enerzijds de christelijke traditie en anderzijds de moderne kunst en architectuur.