Categories: General
      Date: Aug  3, 2019
     Title: Belangrijk boek over kunst wederopbouw in Limburg.
In juni j.l. verscheen bij uitgeverij Vantilt de handelseditie van het belangrijke proefschrift van Monique Dickhaut over de Limburgse kunst tijdens de wederopbouwperiode.

De titel van het proefschrijft luidt Arcadië voorbij. Het Limburgse kunstdebat in de wederopbouwperiode. Aan de hand van het sociologische model van Howard Becker onderzoekt en analyseert Dickhaut de belangrijkste ontwikkelingen, opvattingen en spanningsvelden in de Limburgse kunstwereld tussen 1945 en 1965.

 

Hoewel dat proces veel weerstand opriep en zich over decennia uitstrekte, kwam er na de Tweede Wereldoorlog steeds meer druk te staan op de mythe van Limburg als het arcadische gewest. Net als de rest van Nederland moest ook Limburg in de jaren 1945-1965 nieuwe wegen inslaan, bijvoorbeeld op sociaal-cultureel gebied. De uiteenlopende visies op de eigentijdse kunst in relatie tot de katholieke, Limburgse identiteit, vormden in deze periode de kern van het kunstdebat.

 

Arcadië voorbij is een kleurrijke schets van de Limburgse kunstwereld in de naoorlogse periode van wederopbouw, waarin mythes worden ontrafeld en de verschillende actoren, van kunstenaars tot critici, de positie krijgen toebedeeld die hun toekomt.